חברת החשמל הפרטית הראשונה בישראל

מכניסים אנרגיה לחשמל

אודות או. פי. סי

או.פי.סי אנרגיה היא חברת החשמל הפרטית הראשונה בישראל. החברה, שהוקמה בשנת 2010 עוסקת בתחום ייצור חשמל ואספקתו, ובכלל זה ייזום, פיתוח הקמה ותפעול של תחנות כח, וכן ייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים ולחברת החשמל לישראל. הקבוצה הינה חברת החשמל הפרטית הראשונה בישראל ומייצרת כיום כ-5% מצריכת החשמל במדינה. או.פי.סי אנרגיה החלה להיסחר בבורסה לני"ע בתל אביב באוגוסט 2017.

לחברה שני אתרים עיקריים לייצור חשמל: תחנת הכוח מישור רותם, הפועלת מאז 2013 ,ומייצרת חשמל בהספק של כ-466 מגה וואט ותחנת הכוח חדרה הצפויה להתחיל לפעול במחצית הראשונה של 2019 שהספקה כ-148 מגה וואט.
או.פי.סי פועלת לפיתוח תחנות כוח נוספות בגז טבעי ביניהן תחנת כוח בצומת פלוגות בהספק של כ-396 מגה וואט, וכן מפתחת פעילות בתחום הסולארי.
החשמל של או.פי.סי ידידותי לסביבה ומיוצר ביעילות אנרגטית מרבית, הציוד בתחנות חדשני ומבוסס על הטכנולוגיות המתקדמות בעולם וכוח האדם מקצועי ומנוסה.
צרכני החשמל של או.פי.סי נהנים מזמינות ואמינות אספקה ומשרות מקצועי ואיכותי.

חזון ואסטרטגיה

מתוך חזונה של החברה להיות יצרן חשמל פרטי מוביל, החברה ממוקדת בהשגת יתרונות תחרותיים בתחומי הפעילות הבאים:
א. תחום הייזום והפיתוח של מתקנים לייצור חשמל, הן על ידי מינוף הניסיון הנצבר והן על ידי מתן פתרונות בעלי ערך ייחודי ללקוחות קיימים ופוטנציאלים.
ב. יכולות ביצועיות, ניהוליות ותפעוליות גבוהות לקידום פרויקטים משלב איתור הקרקע דרך רישוי, רגולציה, תכנון וגיוס מימון לפרויקטים, המאפשרות לבצע תהליכים במהירות, מקצועיות ויעילות.
ג. תפעול ותחזוקה של פרוייקטי החברה בזכות הניסיון של החברה, באופן מקצועי ותוך עמידה בסטנדרטים מהמחמירים ביותר על מנת להשיג יעילות וזמינות מרבית.
ד. בכוונת החברה להרחיב את ההספק המותקן שלה, בין היתר, תוך ניצול היתרונות לסמיכות לתחנות הכוח הקיימות, ועל כן מחזיקה החברה בהסכמים ביחס לקרקעות נוספות בסמוך לתחנות הכוח שבבעלותה. החברה פועלת על בסיס הנחה ששוק החשמל הפרטי יתרחב משמעותית בעתיד.

על ציר הזמן

1
2
3
4
5
6
מדד ציר הזמן
1

מכרז של מדינת
ישראל להקמת
תחנת הכוח הפרטית
הראשונה

2

סגירה פיננסית
פרויקט רותם

3

הפעלה מסחרית
של פרויקט רותם

4

רכישת
פרויקט חדרה

5

סגירה פיננסית
פרויקט חדרה

6

 רכישת
פרויקט צומת

דירקטוריון

יו"ר דירקטוריון יואב דופלט

יו"ר דירקטוריון

יואב דופלט

דירקטור חאוויר גרסיה בורגס בנפילד

דירקטור

חאוויר גרסיה בורגס בנפילד

דירקטור רוברטו קורניו ספיקנרגל

דירקטור

רוברטו קורניו ספיקנרגל

דירקטור ברק כהן

דירקטור

ברק כהן

דירקטור חיצוני יוסף טנא

דירקטור חיצוני

יוסף טנא

דירקטורית חיצונית מיכל מרום בריקמן

דירקטורית חיצונית

מיכל מרום בריקמן

דירקטור בלתי תלוי

נועם שרון

הנהלה

מנכ"ל גיורא אלמוגי

מנכ"ל

גיורא אלמוגי

סמנכ"ל כספים צחי גושן

סמנכ"ל כספים

צחי גושן

סמנכ"ל מסחרי ערן אמויאל

סמנכ"ל מסחרי

ערן אמויאל

סמנכ"ל תפעול שלמה גיגי

סמנכ"ל תפעול

שלמה גיגי

סמנכ"לית ומזכירת חברה עירית שדר טוביאס

סמנכ"לית ומזכירת חברה

עירית שדר טוביאס

מנהל פיתוח עסקי

גל טופח בן חברון

מנהלת משאבי אנוש אושרית סויסה קדוש

מנהלת משאבי אנוש

אושרית סויסה קדוש

חשבת אולה איליהו

חשבת

אולה איליהו

הקוד האתי

או.פי.סי אימצה קוד אתי, המאגד את ערכיה ואת עקרונות האתיקה המקצועית החלים על עובדיה ועל מנהליה. מטרת הקוד האתי היא, בראש ובראשונה, לתת לעובדים ולמנהלים מדריך שיסייע בידם לקבל את ההחלטה ההולמת את אופן ההתנהלות הראוי בסיטואציות שונות במהלך העבודה השוטף. בנוסף, מפורטים בקוד האתי כללי התנהגות ספציפיים להתנהלות במצבים של ניגודי עניינים, מצוינים בו גורמים אליהם ניתן לפנות על מנת לדווח או להתייעץ בכל מקרה של ספק לגבי יישומו של הקוד האתי וכן פרטי "הקו החם" וכתובת דוא"ל לפניות אנונימיות.

הקוד האתי של החברה קובע כי כל העובדים והמנהלים בקבוצה יצייתו לחוק ולקוד האתי ויפעלו על פי חוק ובדרך התואמת לעקרונות המנחים את החברה ולמסמכי המדיניות שלה. הקוד האתי כולל הוראות, הנחיות והכוונה בקשת רחבה של נושאים, ובהם: ציות לחוק, הוגנות בעסקים, כיבוד האחר, איסור הטרדה והפלייה, שימוש נכון בנכסי הקבוצה ושימורם, אחריות, הצטיינות ושיפור מתמיד, מחויבות לבטיחות העובדים והקהילה, מחויבות לקהילות השונות באזורי פעילותה ומחויבות לסביבה.

בנוסף, בהיותה של או.פי.סי אנרגיה בע"מ חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לני"ע בתל אביב, הקבוצה מקפידה הקפדה יתרה על קיום הוראות חוק ניירות הערך ותקנות וכללי הבורסה, במטרה לשמור על אמון המשקיעים בחברה ויישמה תכנית אכיפה בתחום ניירות ערך המפרטת כללים, הנחיות והוראות בנושא.

בקבוצה פועלת באופן שוטף להטמעה, יישום ורענון של עקרונות הקוד האתי ותכנית האכיפה במגוון אמצעים, הרצאות, תזכורות והעברת מידע לעובדים ולמנהלים.