פרויקט חדרה

תחנה בהקמה (החל מיוני 2016), הינה תחנת כוח דו-דלקית (גז טבעי וסולר כגיבוי), בטכנולוגיית קוגנרציה (תחנה המייצרת חשמל וקיטור), בהספק של עד 148.5 מגה וואט. צפי הפעלה מסחרית רבעון שני לשנת 2020. הציוד העיקרי בחדרה הינו מתוצרת General Electric  התחנה עומדת בסטנדרטים הסביבתיים המחמירים ביותר.