פרויקט חדרה

את תחנת הכוח חדרה התחלנו להקים ביוני 2016 כאשר הצפי להפעלה מסחרית הוא במחצית הראשונה של 2019. התחנה ממוקמת בסמוך למפעלי נייר חדרה וצפויה לספק את צריכות הקיטור והחשמל של המפעלים וכן לספק חשמל לצרכנים פרטיים ולרשת החשמל הארצית. התחנה פועלת באמצעות גז טבעי בטכנולוגיית קוגנרציה הנחשבת כיעילה ביותר. הציוד העיקרי בחדרה הינו מתוצרת General Electric התחנה עומדת בסטנדרטים הסביבתיים המחמירים ביותר.