חברת החשמל הפרטית הראשונה בישראל

פרוייקטים

פרוייקטים לייצור חשמל בישראל

או.פי.סי. אנרגיה השקיעה עד כה בהקמתן של תחנות הכוח רותם וחדרה – תחנות כוח דו-דלקית (גז טבעי וסולר כגיבוי), בסכום כולל של כ-3 מיליארד ש"ח. בנוסף, במסגרת הסדרה 914 פועלת החברה להקמת "צומת" תחנת כוח המונעת באמצעות גז טבעי, בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור פתוח (תחנה פיקרית) ובוחנת הקמת תחנות כוח חדשות במסגרת האסדרות והמכסות הקיימות, במקביל לבחינת רכישת תחנות כוח קיימות מחח"י, כחלק מהרפורמה במשק החשמל.

משקיעים

משקיעים

או.פי.סי. אנרגיה הינה יצרנית החשמל הראשונה הפרטית בישראל. מניות החברה הונפקו לציבור לראשונה (IPO) בבורסה לני"ע בתל אביב, בחודש אוגוסט 2017, במסגרת ההנפקה נרשמו מניות החברה ואגרות החוב שלה למסחר, ני"ע של החברה נסחרים במדד ת"א 90.

תחרות בחשמל

הגברת התחרות במשק החשמל והרפורמה במשק החשמל

חוק משק החשמל משנת 1996 איפשר תחרות במשק החשמל על ידי עידוד כניסתם של יצרני חשמל פרטיים, הסרת חסמים במשק האנרגיה ואיפשר תנאים רגולטוריים לצורך הקמת תחנות כוח ע"י יצרני חשמל פרטיים. בשנת 2013 הוענק לחברה רישיון לייצור ולמכירת חשמל באמצעות תחנת הכוח הפרטית הגדולה הראשונה בישראל – תחנת הכוח רותם. מאז קמו תחנות כוח גדולות נוספות ונתח היצרנים הפרטיים עומד כיום על למעלה מ-30% מסך ייצור החשמל במשק.

או.פי.סי אנרגיה היא חברת החשמל הפרטית הראשונה בישראל. החברה מייצרת כיום כ-5% מצריכת החשמל במדינה.
החברה הוקמה בשנת 2010 ועוסקת בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח הפועלות בגז טבעי וכן ייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים וחברת החשמל.
לחברה שני אתרים עיקריים לייצור חשמל: תחנת הכוח מישור רותם, הפועלת מאז 2013, ומייצרת חשמל בהספק של כ-466 מגה וואט ותחנת הכוח חדרה אשר החלה פעילותה בחודש יולי 2020 שהספקה 144 מגה וואט.
או.פי.סי פועלת לפיתוח תחנות כוח נוספות בגז טבעי ביניהן תחנת כוח בצומת פלוגות בהספק של כ-396 מגה וואט.
החשמל של או.פי.סי ידידותי לסביבה ומיוצר ביעילות אנרגטית מרבית, הציוד בתחנות חדשני ומבוסס על הטכנולוגיות המתקדמות בעולם וכוח האדם מקצועי ומנוסה.
צרכני החשמל של או.פי.סי נהנים מזמינות ואמינות אספקה ומשרות מקצועי ואיכותי.

תחנת כח רותם

2

מיליארד ש"ח
עלות פרויקט

466

מגה וואט

5%

ייצור חשמל מסך צריכת
המשק בשנת 2018

תחנת כח חדרה

1

מיליארד ש"ח
עלות פרויקט

148

מגה וואט

85

טון קיטור בשעה

בין לקוחותנו