חברת החשמל הפרטית הראשונה בישראל

מכניסים אנרגיה לחשמל

אודות או.פי.סי. אנרגיה

או.פי.סי. אנרגיה הינה חברת החשמל הפרטית הראשונה בישראל, הוקמה בשנת 2010 ועוסקת בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח הפועלות בגז טבעי וכן ייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים ולחברת החשמל. חלקה של החברה מהווה כ- 5% מהיקף ייצור החשמל לשנת 2018.

או.פי.סי. אנרגיה מחזיקה ברישיון לייצור ולמכירה של חשמל לתקופה של 30 שנה, בתחנת הכוח רותם, תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל אשר החלה פעילותה המסחרית בחודש יולי 2013, בהספק מותקן של כ- 466 מגה וואט, וברישיונות מותנים לייצור ולמכירה של חשמל, בתחנת הכוח חדרה, בהספק של 144 מגה וואט אשר החלה פעילותה בחודש יולי 2020 ובתחנת הכוח צומת בהספק של כ- 396 מגה וואט (תחנה "פיקרית" – החברה פועלת להקמת התחנה).

החשמל של או.פי.סי. אנרגיה ידידותי לסביבה ומיוצר ביעילות אנרגטית מרבית, הציוד בתחנות חדשני ומבוסס על הטכנולוגיות המתקדמות בעולם ועל כוח אדם מקצועי ומנוסה.

צרכני החשמל של או.פי.סי. אנרגיה נהנים מזמינות ומאמינות אספקה וכן משירות מקצועי ואיכותי.

חזון ואסטרטגיה

מתוך חזונה של החברה להיות יצרן חשמל פרטי מוביל, החברה ממוקדת בהשגת יתרונות תחרותיים בתחומי הפעילות הבאים:
א. תחום הייזום והפיתוח של מתקנים לייצור חשמל, הן על ידי מינוף הניסיון הנצבר והן על ידי מתן פתרונות בעלי ערך ייחודי ללקוחות קיימים ופוטנציאלים.
ב. יכולות ביצועיות, ניהוליות ותפעוליות גבוהות לקידום פרויקטים, משלב איתור הקרקע דרך רישוי, רגולציה, תכנון וגיוס מימון לפרויקטים, המאפשרות לבצע תהליכים במהירות, מקצועיות ויעילות.
ג. תפעול ותחזוקה של פרוייקטי החברה בזכות הניסיון של החברה, באופן מקצועי ותוך עמידה בסטנדרטים מהמחמירים ביותר על מנת להשיג יעילות וזמינות מרבית.
ד. בכוונת החברה להרחיב את ההספק המותקן שלה, בין היתר, תוך ניצול היתרונות לסמיכות לתחנות הכוח הקיימות, ועל כן מחזיקה החברה בהסכמים ביחס לקרקעות נוספות בסמוך לתחנות הכוח שבבעלותה. החברה פועלת על בסיס הנחה ששוק החשמל הפרטי יתרחב משמעותית בעתיד.

על ציר הזמן

loading
1
2
3
4
5
6
7
8
1

מכרז להקמת תחנת הכוח
הפרטית הראשונה

2

סגירה פיננסית
פרויקט רותם

3

הפעלה מסחרית
של פרויקט רותם

4

רכישת
פרויקט חדרה

5

סגירה פיננסית
פרויקט חדרה

6

 רכישת
פרויקט צומת

7

נחתם הסכם תכנון,
רכש והקמה לתחנת
צומת אנרגיה

8

קבלת רישיון
מותנה
לצומת אנרגיה

דירקטוריון

יו"ר דירקטוריון

יאיר כספי

דירקטור

רוברט רוזן

דירקטור

חאוויר גרסיה בורגס

דירקטור 

אנטואן בונייר

דירקטור חיצוני

יוסף טנא

דירקטורית חיצונית

מיכל מרום בריקמן

דירקטור בלתי תלוי 

משה לחמני

הנהלה

מנכ"ל

גיורא אלמוגי

סמנכ"ל כספים צחי גושן

סמנכ"ל כספים

צחי גושן

סמנכ"ל מסחרי ערן אמויאל

סמנכ"ל מסחרי

ערן אמויאל

סמנכ"ל תפעול

יואב גורלי

סמנכ"לית ומזכירת החברה

עירית שדר טוביאס

יועצת משפטית

גיתית רוזנפלד ברגר

סמנכ"ל פיתוח עסקי

גל טופח בן חברון

מנהלת משאבי אנוש אושרית סויסה קדוש

מנהלת משאבי אנוש

אושרית סויסה קדוש

חשבת אולה איליהו

חשבת

אולה איליהו

מנהלת רגולציה

נעמה שויקה

הקוד האתי

או.פי.סי אימצה קוד אתי, המאגד את ערכיה ואת עקרונות האתיקה המקצועית החלים על עובדיה ועל מנהליה. מטרת הקוד האתי היא, בראש ובראשונה, לתת לעובדים ולמנהלים מדריך שיסייע בידם לקבל את ההחלטה ההולמת את אופן ההתנהלות הראוי בסיטואציות שונות במהלך העבודה השוטף. בנוסף, מפורטים בקוד האתי כללי התנהגות ספציפיים להתנהלות במצבים של ניגודי עניינים, מצוינים בו גורמים אליהם ניתן לפנות על מנת לדווח או להתייעץ בכל מקרה של ספק לגבי יישומו של הקוד האתי וכן פרטי "הקו החם" וכתובת דוא"ל לפניות אנונימיות.

הקוד האתי של החברה קובע כי כל העובדים והמנהלים בקבוצה יצייתו לחוק ולקוד האתי ויפעלו על פי חוק ובדרך התואמת לעקרונות המנחים את החברה ולמסמכי המדיניות שלה. הקוד האתי כולל הוראות, הנחיות והכוונה בקשת רחבה של נושאים, ובהם: ציות לחוק, הוגנות בעסקים, כיבוד האחר, איסור הטרדה והפלייה, שימוש נכון בנכסי הקבוצה ושימורם, אחריות, הצטיינות ושיפור מתמיד, מחויבות לבטיחות העובדים והקהילה, מחויבות לקהילות השונות באזורי פעילותה ומחויבות לסביבה.

בנוסף, בהיותה של או.פי.סי אנרגיה בע"מ חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לני"ע בתל אביב, הקבוצה מקפידה הקפדה יתרה על קיום הוראות חוק ניירות הערך ותקנות וכללי הבורסה, במטרה לשמור על אמון המשקיעים בחברה ויישמה תכנית אכיפה בתחום ניירות ערך המפרטת כללים, הנחיות והוראות בנושא.

הקבוצה פועלת באופן שוטף להטמעה, יישום ורענון של עקרונות הקוד האתי ותכנית האכיפה במגוון אמצעים, הרצאות, תזכורות והעברת מידע לעובדים ולמנהלים.

מדיניות האיכות של החברה

או.פי.סי. אנרגיה הינה חברת חשמל ציבורית העוסקת בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח הפועלות בגז טבעי העוסקת באספקת קיטור ללקוחות פרטיים ומייצרת ומספקת חשמל ללקוחות פרטיים ולחברת החשמל. החשמל מיוצר ביעילות אנרגטית מרבית, הציוד בתחנות חדשני ומבוסס על הטכנולוגיות המתקדמות בעולם ועל כוח אדם מקצועי ומנוסה.

צרכני החשמל של או.פי.סי. אנרגיה נהנים מזמינות ומאמינות אספקה וכן משירות מקצועי ואיכותי תוך מתן דגש על שמירת איכות הסביבה.

חברת או.פי.סי מתחייבת לעמוד בכל דרישות החוק תוך שיתוף פעולה הדוק מלא עם הרשויות בתחום איכות הסביבה, הבטיחות והגהות לשם מניעת סיכוני בטיחות ואיכות סביבה בכל פעילויות התחנות.

חברת או.פי.סי מחויבת לשיפור מתמיד באמצעות הדרכה לעובדים, הפקת לקחים ושיפור תהליכים ומקפידה כחלק מתהליכי עבודתה על קידום תוכניות אכיפה פנימיות.

או.פי.סי. אנרגיה מחויבת לזיהוי השפעות סביבתיות מדידתן והבנתן כבסיס לקבלת החלטות ובכלל זאת חסכון בחשמל, דלקים, מים וכו'.

החברה תקבע תהליכי זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים ותפעל בשיתוף העובדים למנוע פגיעה בטיחותית, בריאותית וסביבתית.

לפניות הציבור בנושאים סביבתיים נא לפנות:

עידו מנדלסון, ממונה איכות הסביבה | טל:073-2505694, נייד: 054-9760195 | Ido.Mendelson@opc-energy.com