חברת החשמל הפרטית הראשונה בישראל

מכניסים אנרגיה לחשמל

חזון ואסטרטגיה

חזון החברה הינו להיות מובילה בתחומה במטרה להעניק מכלול פתרונות אנרגיה בעלי ערך ייחודי ללקוחותיה, המבוססים על מקצועיות, הוגנות, אמינות, חדשנות טכנולוגית, שותפות ומחויבות לצרכים המשתנים של הלקוחות, תוך השגת יעדים של מצוינות תפעולית וארגונית. החברה פועלת להרחבת פעילותה ולקידום פרויקטים בתחום האנרגיה בישראל ומחוצה לה

מתוך חזונה של החברה להיות מובילה בתחומה, תוך מחויבות לשמירה על היבטי ESG, לרבות סטנדרטים סביבתיים גבוהים, במסגרת פעילות הקבוצה, החברה ממוקדת בהשגת יתרונות תחרותיים בתחומי הפעילות הבאים:

  • תחום הייזום והפיתוח של מתקנים לייצור חשמל ואנרגיה באתרי החברה ובאתרי הלקוחות, הן על ידי מינוף הניסיון הנצבר והן על ידי מתן פתרונות בעלי ערך ייחודי ללקוחות קיימים ופוטנציאלים.
  • יכולות ביצועיות, ניהוליות ותפעוליות גבוהות לקידום פרויקטים משלב איתור הקרקע דרך רישוי, רגולציה, תכנון וגיוס מימון לפרויקטים, המאפשרות לבצע תהליכים במהירות, מקצועיות ויעילות.
  • תפעול ותחזוקה של פרויקטי החברה בזכות הניסיון של החברה, באופן מקצועי ותוך עמידה בסטנדרטים גבוהים ביותר על מנת להשיג יעילות וזמינות מירבית.
  • אופטימיזציה במערך ניהול מכירות האנרגיה ללקוחות באמצעות מגוון אמצעי ייצור, הסדרים נלווים ומערכות מחשוב תומכות.

על ציר הזמן

loading
1
2
3
4
5
6
7
8
1

מכרז להקמת תחנת הכוח
הפרטית הראשונה

2

סגירה פיננסית
פרויקט רותם

3

הפעלה מסחרית
של פרויקט רותם

4

רכישת
פרויקט חדרה

5

סגירה פיננסית
פרויקט חדרה

6

 רכישת
פרויקט צומת

7

נחתם הסכם תכנון,
רכש והקמה לתחנת
צומת אנרגיה

8

קבלת רישיון
מותנה
לצומת אנרגיה

דירקטוריון

יו"ר דירקטוריון

יאיר כספי

דירקטור

רוברט רוזן

דירקטור

אביעד קאופמן

דירקטור 

אנטואן בונייר

דירקטור

דאנקן בולוק

דירקטור 

ג'ייקוב וורנקליין

דירקטור בלתי תלוי

הראל גבעון

דירקטורית בלתי תלויה 

שרית שגיב

דירקטור חיצוני

יוסף טנא

הקוד האתי

או.פי.סי אימצה קוד אתי, המאגד את ערכיה ואת עקרונות האתיקה המקצועית החלים על עובדיה ועל מנהליה. מטרת הקוד האתי היא, בראש ובראשונה, לתת לעובדים ולמנהלים מדריך שיסייע בידם לקבל את ההחלטה ההולמת את אופן ההתנהלות הראוי בסיטואציות שונות במהלך העבודה השוטף. בנוסף, מפורטים בקוד האתי כללי התנהגות ספציפיים להתנהלות במצבים של ניגודי עניינים, מצוינים בו גורמים אליהם ניתן לפנות על מנת לדווח או להתייעץ בכל מקרה של ספק לגבי יישומו של הקוד האתי וכן פרטי "הקו החם" וכתובת דוא"ל לפניות אנונימיות.

הקוד האתי של החברה קובע כי כל העובדים והמנהלים בקבוצה יצייתו לחוק ולקוד האתי ויפעלו על פי חוק ובדרך התואמת לעקרונות המנחים את החברה ולמסמכי המדיניות שלה. הקוד האתי כולל הוראות, הנחיות והכוונה בקשת רחבה של נושאים, ובהם: ציות לחוק, הוגנות בעסקים, כיבוד האחר, איסור הטרדה והפלייה, שימוש נכון בנכסי הקבוצה ושימורם, אחריות, הצטיינות ושיפור מתמיד, מחויבות לבטיחות העובדים והקהילה, מחויבות לקהילות השונות באזורי פעילותה ומחויבות לסביבה.

בנוסף, בהיותה של או.פי.סי אנרגיה בע"מ חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לני"ע בתל אביב, הקבוצה מקפידה הקפדה יתרה על קיום הוראות חוק ניירות הערך ותקנות וכללי הבורסה, במטרה לשמור על אמון המשקיעים בחברה ויישמה תכנית אכיפה בתחום ניירות ערך המפרטת כללים, הנחיות והוראות בנושא.

הקבוצה פועלת באופן שוטף להטמעה, יישום ורענון של עקרונות הקוד האתי ותכנית האכיפה במגוון אמצעים, הרצאות, תזכורות והעברת מידע לעובדים ולמנהלים.

מדיניות הבטיחות והאיכות של החברה

או.פי.סי. אנרגיה הינה חברת חשמל ציבורית העוסקת בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח הפועלות בגז טבעי העוסקת באספקת קיטור ללקוחות פרטיים ומייצרת ומספקת חשמל ללקוחות פרטיים ולחברת החשמל. החשמל מיוצר ביעילות אנרגטית מרבית, הציוד בתחנות חדשני ומבוסס על הטכנולוגיות המתקדמות בעולם ועל כוח אדם מקצועי ומנוסה.

צרכני החשמל של או.פי.סי. אנרגיה נהנים מזמינות ומאמינות אספקה וכן משירות מקצועי ואיכותי תוך מתן דגש על בטיחות ושמירת איכות הסביבה.

חברת או.פי.סי מתחייבת לעמוד בכל דרישות החוק תוך שיתוף פעולה הדוק מלא עם הרשויות בתחום איכות הסביבה, הבטיחות והגהות לשם מניעת סיכוני בטיחות ואיכות סביבה בכל פעילויות התחנות.

חברת או.פי.סי מחויבת לשיפור מתמיד באמצעות הדרכה לעובדים, הפקת לקחים ושיפור תהליכים ומקפידה כחלק מתהליכי עבודתה על קידום תוכניות אכיפה פנימיות בתחום הסביבה והבטיחות.

או.פי.סי. אנרגיה מחויבת לזיהוי השפעות סביבתיות מדידתן והבנתן כבסיס לקבלת החלטות ובכלל זאת חסכון בחשמל, דלקים, מים וכו'.

החברה תקבע תהליכי זיהוי, הערכה ובקרת סיכונים ותפעל בשיתוף העובדים למנוע פגיעה בטיחותית, בריאותית וסביבתית.

לפניות הציבור בנושאים סביבתיים נא לפנות:

עידו מנדלסון, מנהל הבטיחות וממונה איכות הסביבה | טל:073-2505694, נייד: 054-9760195Ido.Mendelson@opc-energy.com

תחנת ניטור פלוגות

תחנת הניטור פלוגות הפסיקה את פעילותה עקב בעיות בתשתית החשמל.

חברת או.פי.סי בסיוע המשרד להגנת הסביבה עושים כל מאמץ מול הגורמים הרלוונטיים לחיבור תחנת הניטור לחשמל.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

OPC אנרגיה דוגלת בשוויון הזדמנויות ובשוויון תנאי ההעסקה לכל עובדיה, ללא הבדל מגדרי.
במסגרת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, בוצע ניתוח של שכר העובדות והעובדים שעבדו בחברה במהלך שנת 2021 ,בהשוואה מגדרית.
אנו שמחים לעדכן כי, ככלל, לא קיימים פערי שכר בין נשים לגברים בחברה, בקבוצות ההשוואה שנבחנו.

דוח פומבי לשנת 2021

דוח פומבי לשנת 2022

תנאים כלליים לרכישת טובין ולנתוני שירותים