פרויקט חדרה

תחנה בהקמה (החל מיוני 2016), הינה תחנת כוח דו-דלקית (גז טבעי וסולר כגיבוי), בטכנולוגיית קוגנרציה (תחנה המייצרת חשמל וקיטור), בהספק של 144 מגה וואט, אשר החלה פעילותה בחודש יולי 2020. הציוד העיקרי בחדרה הינו מתוצרת General Electric  התחנה עומדת בסטנדרטים הסביבתיים המחמירים ביותר. מסמכי התוכנית – תת"ל 20ב