פרויקט צומת

במסגרת הסדרה 914 פועלת החברה להקמת תחנת הכוח "צומת", תחנת כוח המונעת באמצעות גז טבעי, בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור פתוח (תחנה "פיקרית") בהספק של כ- 396 מגה וואט, הספק התחנה מיועד להקצאה למנהל המערכת במסגרת הסדר זמינות קבועה. בחודש ספטמבר 2018 נחתם הסכם  תכנון, רכש והקמה עם חברת PW Power Systems  המוחזקת במלואה על ידי Mitsubishi Hitachi Power Systems.